Skip to content Skip to footer

BMI – En enkel och snabb uträkning av din hälsa

BMI står för “Body Mass Index” och är en beräkning som beskriver förhållandet mellan din vikt och din längd. Dessutom är BMI den officiella måttenheten för övervikt, normalvikt och undervikt.

Ditt BMI-värde ger en generell och objektiv riktlinje för om din vikt kan öka risken för livsstilssjukdomar. BMI-värdet ska dock tas med försiktighet. Du kan räkna ut ditt BMI genom att dividera din vikt (i kg) med din längd gånger din längd (i meter). 

Räkna ut ditt BMI med den här BMI-räknaren, och se hur du ligger till i det tillhörande BMI-tabellen.

Historien bakom BMI 

BMI-formeln uppfanns av den belgiska matematikern Adolphe Quetelet på 1800-talet. 1972 upptogs den igen av den amerikanske fysiologen Ancel Keys, som gav den namnet “Body Mass Index”. BMI blev populärt i takt med den stigande övervikten i det moderna samhället i slutet av 1980-talet. Man såg ett samband mellan övervikt och risken för sjukdom, vilket ledde till att BMI användes som verktyg för att mäta riskfaktorer för sjukdomar i befolkningen. 

Är det skillnaden på olika kön och åldersgrupper?

Trots att man skulle kunna tro det är det faktiskt inte skillnad på män och kvinnors BMI. Alla kan använda samma BMI-räknare. Kvinnors och mäns BMI-värde räknas ut med samma formel och värderas på samma skala – trots att män och kvinnor kroppar är uppbyggda på olika sätt. 

Män har ofta större muskelmassa än kvinnor, och kvinnor har ofta mer fett på kroppen än män. Kvinnors kroppar ska ha en högre fettprocent än män, som bara kan hantera ungefär hälften så mycket fett på kroppen innan deras hälsa påverkas i en negativ riktning. Av de anledningarna kan man alltså använda samma formel och skala när det kommer till uträkning av BMI.

Är det skillnad på barn, unga och vuxnas BMI?

BMI-gränserna för friska vuxna är fördelade på följande sätt:

  • BMI under 18,5 = undervikt
  • BMI mellan 18,5 och 25 = normalvikt
  • BMI mellan 25 och 30 = övervikt
  • BMI 30 eller över = fetma

Hos både barn och tonåringar gäller andra regler för vad som är ett hälsosamt förhållande mellan längd och vikt. Huvudregeln är att barn generellt är överviktiga vid ett lägre BMI än vuxna. Man använder alltså inte samma gränsvärden för över- och undervikt som vuxna, och det finns en separat, åldersindelad tabell att jämföra med. Men man använder samma BMI-beräkning. 

Utöver skillnaden i gränsvärden skiljer det sig hos barn och unga också mellan kön och vad som anses vara ett hälsosamt BMI – även här finns det två olika tabeller. Du kan alltså använda samma BMI-räknare för att räkna ut BMI för barn och unga, men kom ihåg att kolla upp värdet i den tabell som passar till deras kön och ålder.

Vad kan du egentligen använda ditt BMI till?

Ditt BMI kan ge dig en bättre fingervisning om huruvida din vikt är hälsosam eller inte, det är bättre än om du stirrar dig blind på din vikt. Dessutom är BMI ett bra sätt att bestämma under- och övervikt i hela befolkningsgrupper.

Komplettera ditt BMI med andra hälsomätningar

Ditt BMI-värde säger alltså mer om din hälsa än siffran på vågen och är därför ett bra sätt att förhålla sig till hälsa på. Du ska dock vara uppmärksam på att det fortfarande är ett relativt objektivt värde. BMI gör till exempel ingen skillnad på fett och muskler, var på kroppen fettet fördelar sig och många andra faktorer som är viktiga för att kunna värdera en persons hälsa.

En person med ett normalt BMI kan alltså vara mer ohälsosam än någon med ett högt BMI, om den sistnämnda personen har mer muskelmassa eller en mer hälsosam fettfördelning. För att få en mer precis helhetsbild av din hälsa kan det därför vara bra att komplettera ditt BMI-värde med alternativa sätt att mäta din hälsa på. Det kan du exempelvis göra genom att mäta ditt midjemått, din fettprocent eller mäta midja och höft.

pregnant woman touching her belly and carrying a digital bathrooms cale